Fortrolighedspolitik

EWC Nordic forstår, at dit privatliv er vigtigt for dig, og at du er interesseret i, hvordan dine personoplysninger bruges. Vi respekterer og værdsætter privatlivets fred for alle vores kunder og indsamler og bruger kun personoplysninger på måder, der beskrives her, og på en måde, der er i overensstemmelse med vores forpligtelser og dine rettigheder i henhold til loven.

1/ Oplysninger om os

EWC-Nordic ApS
Registered address: Brostrædet 1 Reerslev, 2640 HEDEHUSENE
CVR: 38775413

2/ Hvad dækker denne meddelelse?

Denne fortrolighedsinformation forklarer, hvordan vi bruger dine personlige data: hvordan det samles, hvordan det holdes, og hvordan det behandles. Det forklarer også dine rettigheder i henhold til loven om dine personlige data.

3/ Hvad er personlige data?

Personoplysninger er defineret i den generelle databeskyttelsesforordning (EU-forordning 2016/679) (“GDPR”) som »enhver information vedrørende en identificerbar person, som direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator«.

Personlige data er i enklere form alle oplysninger om dig, der gør det muligt at identificere dig. Personlige data dækker oplysende oplysninger såsom dit navn og kontaktoplysninger, men det dækker også mindre indlysende oplysninger som identifikationsnumre, elektroniske lokaliseringsdata og andre online identifikatorer.

De personlige data, som vi bruger, er beskrevet i del 5 nedenfor.

4/ Hvad er mine rettigheder?

Under GDPR har du følgende rettigheder, som vi altid vil arbejde for at opretholde:

a) Retten til at blive informeret om vores indsamling og brug af dine personlige data. Denne fortrolighedserklæring skal fortælle dig alt, hvad du behøver at vide, men du kan altid kontakte os for at finde ud af mere eller stille spørgsmål ved hjælp af detaljerne i del 11.

b) Retten til at få adgang til de personlige oplysninger, vi har om dig. Del 10 vil fortælle dig, hvordan du gør dette.

c) Retten til at rette op på dine personlige oplysninger, hvis nogen af ​​dine personlige oplysninger, som vi har, er ukorrekte eller ufuldstændige. Kontakt os venligst ved hjælp af detaljerne i Del 11 for at finde ud af mere.

d) Retten til at blive glemt, dvs. retten til at bede os om at slette eller på anden måde bortskaffe nogen af ​​dine personlige data, som vi har. Kontakt os venligst ved hjælp af detaljerne i Del 11 for at finde ud af mere.

e) Retten til at begrænse (dvs. forhindre) behandlingen af ​​dine personlige data.

f) Retten til at protestere mod os ved at bruge dine personlige data til et bestemt formål eller formål.

g) Retten til dataoverførbarhed. Det betyder, at hvis du har givet personoplysninger direkte til os, bruger vi det med dit samtykke eller til udførelsen af ​​en kontrakt, og disse data behandles ved hjælp af automatiske midler. Du kan bede os om en kopi af disse personoplysninger til genbruges med en anden tjeneste eller virksomhed i mange tilfælde.

h) Rettigheder vedrørende automatiseret beslutningstagning og profilering. Vi bruger ikke dine personlige data på denne måde.

For mere information om vores brug af dine personlige data eller udøvelse af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, kontakt os venligst ved hjælp af oplysningerne i del 11.

Yderligere oplysninger om dine rettigheder kan også fås hos informationskommissærens kontor eller dit lokale rådgivende bureau for borgerne.

Har du grund til at klage over vores brug af dine personlige data, har du ret til at indgive en klage til informationskommissærens kontor.

5/ Hvilke personoplysninger indsamler du?

Vi må indsamle nogle eller alle følgende personoplysninger (dette kan variere afhængigt af dit forhold til os):

• Kontaktoplysninger
• Betalingsinformation
• Undersøgelseskilde
• Nuværende leverandør
• Aktuelt udstyr
• Webbrowser type og version, IP-adresse og operativsystem
• Eventuelle andre personlige oplysninger, som du vælger at give til os, når du udfylder vores online kontaktformularer eller på anden måde kontakter os

6/ Hvordan bruger du mine personlige data?

Under GDPR skal vi altid have et lovligt grundlag for at bruge personlige data. Dette kan skyldes, at dataene er nødvendige for vores opfyldelse af en kontrakt med dig, fordi du har accepteret vores brug af dine personlige data, eller fordi det er i vores legitime forretningsinteresser at bruge det. Dine personlige data kan bruges til et af følgende formål:

• Tilvejebringelse og administration af din konto.
• Leverer vores produkter og tjenester til dig. Dine personlige oplysninger kræves for at vi kan indgå en kontrakt med dig.
• Tilpasning og skræddersyning af vores produkter og tjenester til dig.
• Kommunikation med dig. Dette kan omfatte at svare på e-mails eller opkald fra dig.
• Leverer dig med information via e-mail og poster, at du har tilmeldt dig (du kan til enhver tid afmelde eller fravælge ved at kontakte os.)
• Vi behandler kilden til henvendelser for at analysere effektiviteten af ​​marketingkampagner.

Med din tilladelse og / eller hvor lov tilladt, kan vi også bruge dine personlige data til markedsføringsformål, hvilket kan omfatte at kontakte dig via e-mail, telefon, sms eller post med informationer, nyheder og tilbud på vores produkter og tjenester. Du vil ikke blive sendt nogen ulovlig markedsføring eller spam. Vi vil altid arbejde for fuldt ud at beskytte dine rettigheder og overholde vores forpligtelser i henhold til GDPR og bestemmelserne om privatliv og elektronisk kommunikation (EF-direktivet) 2003, og du vil altid have mulighed for at fravælge.

7/ Hvor længe vil du holde mine personlige data?

Vi opbevarer ikke længere data end nødvendigt for at opfylde det formål, som det blev indsamlet for, eller som krævet af gældende love eller bestemmelser, eller for at håndhæve vores juridiske rettigheder.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe din konto er aktiv eller så længe som nødvendigt for at give dig vores tjenester. Vi opbevarer oplysninger om finansielle og regnskabsmæssige regnskaber i 6 år for at overholde HMRC krav.

8/ Hvordan og hvor gemmer eller overfører du mine personlige data?

Vi gemmer eller overfører kun dine personoplysninger inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EEA”). EØS består af alle EU-medlemsstater plus Norge, Island og Liechtenstein. Det betyder, at dine personoplysninger bliver fuldt beskyttet under GDPR eller tilsvarende standarder ved lov.

9/ Deler du mine personlige data?

Vi kan undertiden aftale med følgende tredjeparter at levere produkter og tjenester til dig på vores vegne. Disse kan omfatte betalingsbehandling, leveringstjenester og markedsføring. I nogle tilfælde kan disse tredjeparter kræve adgang til nogle eller alle dine personlige data, som vi har.

Hvor dette er nødvendigt, overholder vi alle aspekter af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vi deler kun data i det omfang det er nødvendigt for at opfylde eventuelle kontrakter, vi indgår med dig, hvor det kræves ved lov eller for at håndhæve vores juridiske rettigheder. Hvis du giver samtykke til at modtage produktopdateringer og specialtilbud, kan vi levere personlige data til marketingagenturer, som kun behandler dataene på vores vejledning.

Hvis nogen af ​​dine personoplysninger kræves af en tredjepart som beskrevet ovenfor, vil vi tage skridt til at sikre, at dine personoplysninger håndteres sikkert, sikkert og i overensstemmelse med dine rettigheder, vores forpligtelser og tredjepartens forpligtelser i henhold til lov, som beskrevet ovenfor i del 8.

Under visse begrænsede omstændigheder kan vi være lovligt forpligtet til at dele visse personoplysninger, som kan omfatte din, hvis vi er involveret i retssager eller overholder lovmæssige forpligtelser, en retsorden eller en myndigheds instrukser.

10/ Hvordan kan jeg få adgang til mine personlige data?

Hvis du vil vide, hvilke personlige data vi har om dig, kan du bede os om detaljer om disse personoplysninger og for en kopi af det (hvor sådanne personlige oplysninger holdes). Dette er kendt som en “tilgangsforespørgsel”.

Alle anmodninger om fagadgang skal ske skriftligt og sendes til e-mail eller postadresser vist i del 11.

Der er normalt ikke noget gebyr for en anmodning om fagadgang. Hvis din anmodning er »åbenbart ubegrundet eller overdreven« (for eksempel hvis du foretager gentagne anmodninger) kan der opkræves et gebyr for at dække vores administrative omkostninger ved at svare.

Vi vil svare på din anmodning om adgang til indhold inden for en måned efter modtagelsen af ​​det. Normalt sigter vi på at give et komplet svar, herunder en kopi af dine personlige data inden for den tid. I nogle tilfælde, men især hvis din anmodning er mere kompleks, kan der kræves mere tid i højst tre måneder fra den dato, hvor vi modtager din anmodning. Du vil blive holdt fuldt informeret om vores fremskridt.

11/ Hvordan kan jeg kontakte dig?

For at kontakte os om alt, hvad der skal gøres med dine personlige data og databeskyttelse, herunder for at gøre en anmodning om adgang til emner, skal du bruge følgende oplysninger:

Databeskyttelsesperson: TBA
E-mail-adresse: office@watercare.co.uk
Telefonnummer: +45 60176642
Postadresse:: EWC Nordic ApS ,Brostrædet 1 Reerslev, 2640 HEDEHUSENE

12/ Ændringer i denne fortrolighedserklæring

Vi kan ændre denne Fortrolighedserklæring fra tid til anden. Dette kan være nødvendigt, for eksempel hvis loven ændres, eller hvis vi ændrer vores forretning på en måde, der påvirker beskyttelse af personoplysninger. Denne privatlivspolitik blev senest opdateret den 21. maj 2018.